อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ได้ชั่วโมงอบรม 20 ชม.

อบรมออนไลน์ โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ได้ชั่วโมงอบรม 20 ชม.

โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน เว็บไซต์ https://www.thaisafeschools.com  โดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกระทรวงศึกษษธิการ ได้ร่วมมือจัดทำหลักสูตร ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน  โดยเปิดให้ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

THAI SAFE SCHOOLS โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ Save the Children เป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ให้แก่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้รู้ถึงความเสี่ยงภัยของตนโดยเฉพาะในพื้นที่ และสามารถวางมาตรการ วิธีการที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถดูแลผลกระทบเมื่อเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

Pic

โดยสามารถเข้าอบรมได้ที่  ลงทะเบียนสำหรับ ครู / บุคลากรทางการศึกษา ///// ลงทะเบียนสำหรับ หน่วยงาน / บุคคลทั่วไป
หรือเข้าเว็บไซต์นี้ https://www.thaisafeschools.com

ตัวอย่างวุฒิบัตร

อบรมออนไลน์ โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ได้ชั่วโมงอบรม 20 ชม.

ขอให้มีความสุขกับการเก็บชั่วโมงเพื่อพัฒนาตนเองครับ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button