การเรียนการสอนเรื่องแนะนำ

ส่งให้ผู้ปกครองด่วน ช่องสัญญาณทีวีสำหรับการเรียนทางไกล ในสถานการณ์โควิด 19

เมื่อวานนี้ เพจ สพฐ. OBEC  ได้เผยแพร่ภาพกราฟฟิกช่องสัญญาณทีวีดิจิตอล สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังภาพด้านล่างนี้  ฝากแชร์ให้ถึงผู้ปกครองด้วยจ้า เพราะตอนนี้เราต้องช่วยกันเป็นครูแล้ว..รายละเอียดเพิ่มเติม
มาใหม่ : 0. คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ (อนุบาล-ม.3) แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV ปีการศึกษา 2563 อนุบาล-ม.3
1. แผนจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของ สพฐ.
2. รวมลิ้งการเรียนการสอน DLTV ทุกรายวิชา ชั้นอนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 (2562) เพื่อเตรียมตัวก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2563
3. วิธีดาวน์โหลด VDO ประกอบการสอนในรายวิชาต่างๆ ของ DLTV ตั้งแต่อนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
4. ตารางสอนออกอากาศ DLTV (การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม) อนุบาล 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
5. กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
6. มาแล้ว กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563
7. มาแล้ว กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
8. มาแล้วโหลดเลย แผนการจัดการเรียนรู้ New DLTV ภาคเรียนที่ 2/2562

ขอบคุณที่มา :OBEC / สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

Back to top button