ข่าวการศึกษา

มติ ครม. เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ว๓๗๕/๒๕๖๓

Back to top button