งานราชการ

ท้องถิ่นประกาศ กำหนดสอบภาค (ก) และภาค (ข) ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีประกาศกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดให้มีการสอบในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564
สำหรับเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะมีการประกาศภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564
ท้องถิ่นประกาศ กำหนดสอบภาค (ก) และภาค (ข) ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 ท้องถิ่นประกาศ กำหนดสอบภาค (ก) และภาค (ข) ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button