อบรมออนไลน์

เอกสารประกอบการอบรม OBEC Webinar 15 สิงหาคม 2564 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สพฐ.

เอกสารประกอบการอบรม OBEC Webinar 15 สิงหาคม 2564 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สพฐ. 14 สิงหาคม 2564

หลังจากวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ที่ ครู สพฐ. ได้อบรม OBEC Webinar พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สพฐ. แล้ว ทางสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจกเอกสารประกอบการอบรมและคู่มือใช้งานโปรแกรมต่างๆ  ทางเว็บ รักครู.com จึงได้รวบรวมไว้เพื่อให้สะดวกแก่เพื่อนครูได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน

โดยสื่อทั้งหมดจะอยู่ในเว็บไซต์ https://webinar.dlit.ac.th ที่ทาง สทร. สพฐ. ได้ดำเนินการไว้ รักครู.com นำมาเพื่อเป็นอีกช่องทางเผยแพร่ให้เพื่อครูได้เรียนรู้ให้กว้างขวางมากขึ้นอีกเท่านั้น  ทั้งนี้ต้องขอบคุณ สทร. สพฐ. และคณะวิทยากรทุกๆท่านด้วยครับ

15 สิงหาคม 2564 – ช่วงที่ 2

15 สิงหาคม 2564 – ช่วงที่ 3

1. เอกสารประกอบการบรรยาย

2. เอกสารประกอบการบรรยาย  / การใช้งาน Liveworksheet

3.  เอกสารประกอบการบรรยาย / คู่มือ Wordwall

4. เอกสารประกอบการบรรยาย / คู่มือ Quizizz

ขอบคุณโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์  สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย โดย สำนักสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  และวิทยากรทุกๆท่าน การอบรมครั้งนี้มีคุณูปการต่อการจัดการเรียนการสอนในช่วงนี้ และ ในอนาคตเป็นอย่างมาก

Back to top button