หนังสือคู่มือ

กฏและระเบียบ เกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

กฏและระเบียบ เกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้เผยแพร่ กฏและระเบียบ ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร โดยการรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ ก.ค.ศ. เพื่อเป็นประโยชน์แก่การทำงาน มีดังนี้

ขอขอบคุณ : สำนักงาน ก.ค.ศ. 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button