ข่าวการศึกษา

เปิดรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2565

เปิดรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2565

ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ผ่านทาง Google Form
https://sites.google.com/mcu.ac.th/vitheebuddha/Home?authuser=2 
พร้อมส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาไปที่สำนักงานพระสอนศีลธรรม อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2565

เอกสารเพิ่มเติม 1 : หนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่
เอกสารเพิ่มเติม 2 : คำชี้แจง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 :  Download

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 :  Download

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button