หนังสือราชการ

การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต งบ 63 ระยะ 3 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2563)

การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2563) ศธ 04005/ว 59 และ ว 60 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต งบ 63 ระยะ 3 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2563)
หนังสือ ศธ 04005/ว 59 หนังสือถึง สพป. การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต 2563 ระยะเวลา 3 เดือน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ (จำแนกรายโรง Download จากในตาราง)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : สทร.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button