อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตร จำนวน 2 หลักสูตร จากโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ สพป.ชัยภูมิ 1

แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียตรบัตร จำนวน 2 หลักสูตร จากโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ สพป.ชัยภูมิ 1
คำชี้แจง
1.สำคัญมากในการทำข้อสอบให้พิมพ์ที่อยู่อีเมล์และชื่อจริง (ชื่อ-สกุล) ให้ถูกต้อง
2.เกณฑ์ผ่าน 80% หลังจากทำข้อสอบผ่านระบบจะส่งเกียรติบัตรให้อัตโนมัติครับ
3.ระบบจะส่งไฟล์เกียรติบัตรตามที่ท่านเลือก

มี 2 หลักสูตร
1. แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNi3wo8FH9dSYCcNS2qOXFtr72qjZj6XZKUov-NaUkuaFSAQ/closedform
2. แบบทดสอบ เรื่อง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 >>>
2.1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVufvj5qtRZUpgOxa4aQacQw5DfRoTFsf8pAeYniO7JCc24A/viewform
2.2 https://forms.gle/53xa6tB85q8Daw9D6

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตร จำนวน 2 หลักสูตร จากโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button