อบรมออนไลน์

ด่วน หลักสูตรอบรมออนไลน์ฟรีสำหรับครู 18 หลักสูตร ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เปิดระบบอบรมวันที่ 18 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

อบรมฟรี!! หลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์แล้ว เริ่มเปิดระบบอบรมวันที่ 18 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563
———
เอกสารรายละเอียด
***
.
วิดีโอแนะนำรายละเอียดหลักสูตร
***
.
.
.
วิดีโอตัวอย่างหลักสูตร
***
หลักสูตรภาษาอังกฤษมัธยมต้น โดยคุณครูวันทนา โคตรภูเวียง นวัตกรรมที่ใช้ศาสตร์การสอนคิวและใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน ได้รับ รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมระดับชาติ
.
หลักสูตร สะเต็มศึกษา นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับชาติ โดยคุณครูอารีวรรณ ธาตุดี หัวหน้าศูนย์สะเต็มโรงเรียนสารคามพิทยาคม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button