อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Fake News ข่าวปลอม ข่าวลวง จาก โรงเรียนนาน้อย สพม.37

ศึกษาเนื้อหาออนไลน์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Fake News ข่าวปลอม ข่าวลวง ทำแบบทดสอบและได้รับเกียรติบัตร ***ดาวน์โหลดเกียรติบัตรด้วยตนเอง (เปิดรอบ 6 : 24-25 เม.ย. 63) www.online.nanoi.ac.th/?p=118

แบบทดสอบ
***

(เปิดรอบ 6 : 24-25 เม.ย. 63
เกียรติบัตรให้เข้ามาตรวจสอบเป็นระยะ
ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม)
***

Back to top button