อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เรื่อง ลูกเสือช่อสะอาดร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป.หนองคาย 2

แบบทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบออนไลน์ เรื่อง ลูกเสือช่อสะอาดร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

จำกัด 100 ใบ/วัน  เปิดระบบ 25 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ครับ

https://forms.gle/Rc3MekT6LG2wRaiz9

Back to top button