อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ เทศบาลนครเชียงราย

ชวนร่วมทำแบบประเมินความรู้ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย  ทดสอบแล้วได้เกียรติบัตรออนไลน์
คลิกลิงก์ เลยจ้า https://forms.gle/9rMHvpETPEj6bJY28

เว็บไซต์โรงเรียน : www.tesaban8.ac.th

Back to top button