อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 4 หลักสูตร จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2

อบรมออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 4 หลักสูตร จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมออนไลน์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร (1 ท่าน สามารถเลือกเข้าอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร) ในระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 แสกนคิวอาร์โคด สมัครได้เลยนะคะ (ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2)

อบรมออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 4 หลักสูตร จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

วันที่เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ – 10 กันยายน 2564

วันที่อบรม

  1. Canva  เพื่อการศึกษา  อบรมวันที่  16  กันยายน 2564  เวลา  8.30 – 12.00 น.
  2. Live Work Sheet แบบฝึกหัดมีชีวิต  อบรมวันที่  17  กันยายน 2564  เวลา  8.30 – 12.00 น.
  3. การสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form อบรมวันที่  17  กันยายน 2564  เวลา  13.00 – 16.30 น.
  4. การสร้างเว็บไซต์ง่ายๆด้วย Google Site  อบรมวันที่  18  กันยายน 2564  เวลา  8.30 – 16.30 น.

ผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2  เข้าระบบด้วยการสแกน Qr-Code ในภาพ
สอบถามรายละเอียดที่เพจ https://www.facebook.com/cpm2.obec/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button