อบรมออนไลน์

ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการออนไลน์ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการออนไลน์ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการออนไลน์โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
ภายในงานประกอบไปด้วย คลิปวิดีโอ เอกสารการดำเนินงานโครงการพัฒนากว่า 300 โรงเรียน และการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

– ทิศทางการจัดการศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ)ในมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
– ความยากลำบากในการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ “การบริหารจัดการในพื้นที่ : ความท้าทายของผู้บริหารของโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ โดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
– การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง Next Step : ทิศทางการจัดการศึกษา โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ โดย ผู้บริหารของโรงเรียนในพื้นที่สูง
– การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ย้อนอดีต มองอนาคต “ชมรมนักจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร”

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

📌 ลงทะเบียนที่ https://www.ssra-exhibition.com เพื่อเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ทั้งพิธีเปิดและการเสวนาทางวิชาการ รวมทั้งเยี่ยมชม/ศึกษาในห้องต่างๆ ทั้งแบบถ่ายทอดสด (Live) และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการออนไลน์ในห้องต่างๆ

📌 กรณีประสงค์จะขอรับเกียรติบัตรการร่วมนิทรรศการออนไลน์ จาก สพฐ. มีเงื่อนไข ดังนี้
– ต้องมีเวลาร่วมในการเข้าชม (Sessiontime) รวมไม่น้อยกว่า 60 นาที
– แสดงความคิดเห็น (Comment) ต่อการจัดนิทรรศการออนไลน์ในระบบ ของโรงเรียนใดก็ได้อย่างน้อย 5โรงเรียน
– ตอบแบบสอบถาม
– เมื่อครบตามข้อกำหนด สามารถพิมพ์เกียรติบัตรการเข้าร่วมงานได้
ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการออนไลน์ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.
ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการออนไลน์ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.
ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการออนไลน์ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.
ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการออนไลน์ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.
ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการออนไลน์ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.
ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการออนไลน์ โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.
วิธีการใช้งาน
1. ลงทะเบียนผู้ใช้งาน ดู วิดีโอ
2. รีเซตรหัสผ่านใหม่ ดู วิดีโอ
3. บันทึกข้อมูลนิทรรศการ โดย Upload Video จาก YouTube ดู วิดีโอ
4. บันทึกข้อมูลนิทรรศการ โดย Upload Video จาก Facebook Fanpage ดู วิดีโอ
5. การใช้โปรแกรม ถ่ายรูปแบบgoogle street view ดู วิดีโอ
6. คู่มือการใช้งานระบบนิทรรศการออนไลน์ Down load

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button