อบรมออนไลน์

สสวท.อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั้งระดับประถมและมัธยม

สสวท.จัด อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั้งระดับประถมและมัธยม

สสวท. จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ฟรี!
🧑‍💻 ขอเชิญคุณครูที่ต้องการพัฒนาทักษะด้าน coding สมัครเข้า อบรมออนไลน์ หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
👥คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1.เป็นครูผู้สอนที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม Scratch หรือมีบ้างเล็กน้อย
2.เป็นครูที่มีความพร้อมที่จะอบรมได้ในวันอบรมที่ประกาศของแต่ละรุ่น(แต่หากลงทะเบียนแล้วไม่เข้าอบรม ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการรับเข้าอบรมครั้งต่อ ๆ ไป)
✳️ ระดับประถมศึกษา
🖱 รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 21-22 ส.ค.64
🖱 รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 4-5 ก.ย.64
📝 สมัครที่ https://bit.ly/3cK6zmE
📧 สสวท. จะคัดเลือก และติดต่อกลับผู้ได้รับคัดเลือกไปยังอีเมล ภายในวันที่ 15 ส.ค. 2564 โปรดตรวจสอบอีเมลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม
✳️ ระดับมัธยมศึกษา
🖱 รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 14-15 ส.ค.64
📝 สมัครที่ https://bit.ly/3cFPjyT
📧 สสวท. จะคัดเลือก และติดต่อกลับผู้ได้รับคัดเลือกไปยังอีเมล ภายในวันที่ 28 ก.ค. 2564 โปรดตรวจสอบอีเมลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม
สสวท.อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั้งระดับประถมและมัธยม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button